N'Keal Harry vs Jets
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2022
2021 [NWE] Wk 7 vs nyj 000 2/1280 3.8
2020 [NWE] Wk 17 vs nyj 000 2/2170 3.7
2019 [NWE] Wk 17 vs nyj 190 7/3290 6.8
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 1 9 0 11/6 74 0 14.3
Ave 3 games 0 3 0.0 4/2 25 0.0 4.8

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  202112 139 0/0 0.0 0 12/184 15.3 0 30
  202014 103 2/0 0.0 0 33/309 9.4 2 76
  20196 117 5/49 9.8 0 12/105 8.8 2 39
 • (Month:Week)
2022 Stats | CHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
TM Snap % - - - - - - 42% 63% 28% - - - - - - - - - 45%
recYds - - - - - - 14 24 6 - - - - - - - - - 44
Tar/Rec - - - - - - 1/1 2/2 2/1 - - - - - - - - - 5/4
TM Tar% - - - - - - 5% 9% 8% - - - - - - - - - 7%
recTDs - - - - - - 0 1 0 - - - - - - - - - 1
FScore 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Opp sf @ gb hou @ nyg @ min was @ ne @ dal mia det @ atl @ nyj gb bye phi buf @ det min  
 
2021 Stats | NWEWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
TM Snap % - - - 25% 34% 39% 39% 35% - 52% 41% 27% 49% - 53% 95% - 19% 43%
recYds - - - 10 9 - 28 30 - 26 14 - - - 52 15 - - 184
Tar/Rec - - - 1/1 2/1 - 2/1 2/2 - 1/1 2/2 - - - 5/2 6/2 - - 21/12
TM Tar% - - - 2% 7% 0% 5% 6% - 4% 8% 0% 0% - 12% 20% - 0% 6%
recTDs - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - 0 0 - - 0
FScore 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 1 0 0 0 5 1 0 0 18
FS/PPR 0 0 0 2 1 0 3 5 0 3 3 0 0 0 7 3 0 0 30
Opp mia @ nyj no tb @ hou dal nyj @ lac @ car cle @ atl ten @ buf bye @ ind buf jac @ mia  
 
2020 Stats | NWEWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 80% 85% 67% 76% - 89% 21% - - 60% 75% 49% 51% 61% 65% 60% 89% 68%
recYds 39 72 34 21 - - 6 - - - 41 0 15 49 12 3 17 309
Tar/Rec 6/5 12/8 4/2 6/3 - - 2/1 - - - 8/5 2/0 3/2 4/3 2/1 4/1 2/2 55/33
TM Tar% 32% 28% 15% 19% - 0% 9% - - 0% 22% 18% 14% 18% 9% 25% 7% 16%
recTDs 0 0 0 1 - - 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 2
FScore 3 7 3 8 0 0 0 0 0 0 4 -1 7 4 1 0 1 42
FS/PPR 8 15 5 11 0 0 1 0 0 0 9 -1 9 7 2 1 3 75
Opp mia @ sea lvr @ kc bye den sf @ buf @ nyj bal @ hou ari @ lac @ lar @ mia buf nyj  
 
2019 Stats | NWEWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds - - - - - - - - - - 0 0 - 0 22 18 9 49
rushes - - - - - - - - - - 0 0 - 0 2 2 1 5
rshTDs - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0
recYds - - - - - - - - - - 18 10 - 12 15 21 29 105
Tar/Rec - - - - - - - - - - 4/3 4/1 - 1/1 4/2 3/2 7/3 23/12
recTDs - - - - - - - - - - 0 1 - 0 1 0 0 2
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1 9 3 3 27
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 2 11 5 6 39
Opp mia @ sea lvr @ kc den bye sf @ buf @ nyj bal @ hou ari @ lac @ lar @ mia buf nyj