Brandon Bolden vs Titans
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2021
No matchups in 2020
No matchups in 2019
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
2015 [NWE] Wk 15 vs ten 10360 3/2180 7.4
No matchups in 2014
No matchups in 2013
2012 [NWE] Wk 1 @ ten 5110 000 1.1
 
Total 15 47 0 3/2 18 0 8.5
Ave 2 games 8 24 0.0 2/1 9 0.0 4.3

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  20198 72 15/68 4.5 3 9/111 12.3 1 51
  201816 86 8/91 11.4 2 3/13 4.3 1 31
  201716 118 13/67 5.2 0 1/7 7.0 0 8
  201614 139 1/4 4.0 0 2/15 7.5 0 4
  201515 68 63/207 3.3 0 19/180 9.5 2 70
  201416 104 28/89 3.2 1 2/8 4.0 0 18
  201310 55/271 4.9 3 21/152 7.2 0 81
  201210 56/274 4.9 2 2/11 5.5 0 43
 • (Month:Week)
2021 Stats | NWEWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 3% 60% 46% 32% 38% 20% 28% 32% 47% 27% 27% - - - - - - 29%
rshYds 5 - -1 0 25 -1 0 26 54 32 1 - - - - - - 141
rushes 1 - 3 1 2 1 2 4 8 3 1 - - - - - - 26
rshTDs 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0
recYds 0 - 23 51 6 3 79 0 27 38 15 - - - - - - 242
Tar/Rec 0/0 - 4/3 6/6 4/4 1/1 7/6 0/0 2/2 3/3 2/2 - - - - - - 29/27
TM Tar% 0% 0% 8% 14% 14% 5% 18% 0% 11% 12% 8% - - - - - - 8%
recTDs 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - 1
FScore 0 0 2 5 3 0 13 2 8 7 1 0 0 0 0 0 0 44
FS/PPR 0 0 5 11 7 1 19 2 10 10 3 0 0 0 0 0 0 71
Opp mia @ nyj no tb @ hou dal nyj @ lac @ car cle @ atl ten @ buf bye @ ind buf jac  
 
2019 Stats | NWEWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds 7 - -2 4 13 23 2 - - - - 11 - 10 - - - 68
rushes 1 - 2 1 5 3 1 - - - - 1 - 1 - - - 15
rshTDs 0 - 0 1 0 1 0 - - - - 0 - 1 - - - 3
recYds 0 - 21 0 29 22 39 - - - - 0 - 0 - - - 111
Tar/Rec 0/0 - 3/2 0/0 1/1 2/2 4/4 - - - - 0/0 - 0/0 - - - 10/9
recTDs 0 - 0 0 1 0 0 - - - - 0 - 0 - - - 1
FScore 0 0 1 6 10 10 4 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 41
FS/PPR 0 0 3 6 11 12 8 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 50
Opp mia @ sea lvr @ kc den bye sf @ buf @ nyj bal @ hou ari @ lac @ lar @ mia buf nyj  
 
2018 Stats | NWEWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 64% 76% 70% 72% 41% 64% 63% 66% 75% 65% - 59% 5% 8% 6% 17% 11% 24%
rshYds - - - - - - - - - - - - 10 60 12 9 0 91
rushes - - - - - - - - - - - - 1 2 1 4 0 8
rshTDs - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 2
recYds - - - - - - - - - - - - 0 0 0 4 9 13
Tar/Rec - - - - - - - - - - - - 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 3/3
TM Tar% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 6% 0% 5% 4% 3%
recTDs - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 1
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 7 0 28
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 1 8 1 31
Opp hou @ jac @ det mia ind kc @ chi @ buf gb @ ten bye @ nyj min @ mia @ pit buf nyj