Ryan Nall vs Lions
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2021
No matchups in 2020
No matchups in 2019
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 0/0 0 0 0.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Ryan Nall
  Position: RB
  Team: CHI
  Draft Year: 2019
  DOB: 12/27/1995
  Height: 6'2"
  Weight: 239 lbs.
 • Related Articles
 • News and Views
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  202016 110 3/0 0.0 0 8/67 8.4 1 21
  20198 143 2/8 4.0 0 0/0 0.0 0 1
 • (Month:Week)
2021 Stats | CHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - - - - 5% 2% 8% 10% 3% - 60% - - - - - - 9%
rshYds - - - - - - 0 4 - - - - - - - - - 4
rushes - - - - - - 0 1 - - - - - - - - - 1
rshTDs - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - 0
recYds - - - - - - 4 0 - - - - - - - - - 4
Tar/Rec - - - - - - 1/1 0/0 - - - - - - - - - 1/1
TM Tar% - - - - 0% 0% 3% 0% 0% - 0% - - - - - - 1%
recTDs - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Opp @ lar cin @ cle det @ lvr gb @ tb sf @ pit bye bal @ det ari @ gb min @ sea nyg  
 
2020 Stats | CHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 2% 5% 9% 2% 6% 2% 64% 3% 13% 34% - 4% 3% 5% 3% 15% 1% 8%
rshYds - 0 - - - - - 0 0 0 - 0 - - - 0 - 0
rushes - 0 - - - - - 0 0 1 - 0 - - - 2 - 3
rshTDs - 0 - - - - - 0 0 0 - 0 - - - 0 - 0
recYds - 2 - - - - - 2 35 18 - 10 - - - 0 - 67
Tar/Rec - 1/1 - - - - - 1/1 4/4 2/1 - 1/1 - - - 0/0 - 9/8
TM Tar% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 9% 7% - 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
recTDs - 0 - - - - - 0 1 0 - 0 - - - 0 - 1
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 12
FS/PPR 0 1 0 0 0 0 0 1 13 2 0 2 0 0 0 0 0 20
Opp @ det nyg @ atl ind tb @ car @ lar no @ ten min bye @ gb det hou @ min @ jac gb  
 
2019 Stats | CHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds - - - - - - - - - - - - - - - - 8 8
rushes - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2
rshTDs - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
recYds - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Tar/Rec - - - - - - - - - - - - - - - - 0/0 0/0
recTDs - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp @ det nyg @ atl ind tb @ car @ lar no @ ten min bye @ gb det hou @ min @ jac gb