Calvin Ridley vs Lions
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2020
2019 [ATL] Wk 7 vs det 000 6/4300 7.0
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 6/4 30 0 7.0
Ave 1 games 0 0 0.0 6/4 30 0.0 7.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
  • Career Stats
    RushingReceiving
    YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
    201913 27 2/34 17.0 0 63/866 13.7 7 195
    201816 18 6/27 4.5 0 64/821 12.8 10 209
  • (Month:Week)
2020 Stats | ATLWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 86% 84% 93% 64% 74% 74% - - - - - - - - - - - 79%
rshYds -1 0 7 - 0 8 - - - - - - - - - - - 14
rushes 1 0 1 - 0 1 - - - - - - - - - - - 3
rshTDs 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - 0
recYds 130 109 110 - 136 61 - - - - - - - - - - - 546
Tar/Rec 12/9 10/7 13/5 - 10/8 7/6 - - - - - - - - - - - 52/35
TM Tar% 24% 28% 36% 0% 29% 20% - - - - - - - - - - - 23%
recTDs 2 2 0 - 0 1 - - - - - - - - - - - 5
FScore 24 22 11 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
FS/PPR 33 29 16 0 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Opp sea @ dal chi @ gb car @ min det @ car den bye @ no lvr no @ lac tb @ kc @ tb  
 
2019 Stats | ATLWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 0 15 0 0 - - - 34
rushes 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 - - - 2
rshTDs 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
recYds 64 105 6 32 88 48 30 70 - 28 143 85 91 76 - - - 866
Tar/Rec 6/4 10/8 1/1 6/3 9/5 6/4 6/4 7/4 - 5/3 8/8 14/6 10/8 5/5 - - - 93/63
recTDs 1 1 0 0 1 1 0 0 - 0 1 1 0 1 - - - 7
FScore 12 16 0 3 14 10 3 7 0 4 20 16 9 13 0 0 0 132
FS/PPR 16 24 1 6 19 14 7 11 0 7 28 22 17 18 0 0 0 195
Opp sea @ dal chi @ gb car @ min det @ car den bye @ no lvr no @ lac tb @ kc @ tb  
 
2018 Stats | ATLWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 64% 56% 62% 54% 65% 10% 63% - 69% 71% 71% 74% 64% 62% 64% 60% 60% 61%
rshYds 0 3 9 1 0 0 0 - 6 3 5 0 0 0 0 0 0 27
rushes 0 1 1 1 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
rshTDs 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
recYds 0 64 146 54 38 47 43 - 71 37 32 93 22 10 42 90 32 821
Tar/Rec 2/0 5/4 8/7 6/4 5/4 3/3 6/5 - 9/6 5/3 4/3 13/8 5/3 4/1 7/5 5/3 5/5 92/64
TM Tar% 5% 18% 24% 16% 12% 7% 17% - 25% 10% 12% 29% 19% 10% 20% 22% 13% 16%
recTDs 0 1 3 2 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 1 1 10
FScore 0 12 33 17 3 4 4 0 13 4 3 15 2 1 4 15 9 144
FS/PPR 0 16 40 21 7 7 9 0 19 7 6 23 5 2 9 18 14 208
Opp @ phi car no cin @ pit tb nyg bye @ was @ cle dal @ no bal @ gb ari @ car @ tb