Chris Godwin vs Packers
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2020
2019 [TB] Wk 6 vs gb 000 12/101510 25.1
No matchups in 2018
2017 [TB] Wk 13 @ gb 000 3/2240 4.4
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 15/12 175 0 29.5
Ave 2 games 0 0 0.0 8/6 88 0.0 14.8

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  201914 2 1/8 8.0 0 86/1333 15.5 9 274
  201816 24 0/0 0.0 0 59/842 14.3 7 185
  201716 68 0/0 0.0 0 34/525 15.4 1 93
 • (Month:Week)
2020 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 94% - 81% - - - - - - - - - - - - - - 88%
recYds 79 - 64 - - - - - - - - - - - - - - 143
Tar/Rec 7/6 - 6/5 - - - - - - - - - - - - - - 13/11
TM Tar% 21% - 17% - - - - - - - - - - - - - - 19%
recTDs 0 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1
FScore 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
FS/PPR 13 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Opp @ no car @ den lac @ chi gb @ lvr @ nyg no @ car lar kc bye min @ atl @ det atl  
 
2019 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds 0 0 0 0 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 - - 8
rushes 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 1
rshTDs 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
recYds 53 121 40 172 125 151 - 43 61 74 47 184 50 91 121 - - 1333
Tar/Rec 6/3 9/8 4/3 14/12 9/7 12/10 - 8/4 9/7 12/6 6/3 8/7 6/4 9/7 8/5 - - 120/86
recTDs 1 1 0 2 2 0 - 0 0 0 1 2 0 0 0 - - 9
FScore 11 18 4 29 24 15 0 4 6 7 10 30 5 9 12 0 0 188
FS/PPR 14 26 7 41 31 25 0 8 13 13 13 37 9 16 17 0 0 274
Opp @ no car @ den lac @ chi gb @ lvr @ nyg no @ car lar kc bye min @ atl @ det atl  
 
2018 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 70% 50% 50% 49% - 56% 69% 72% 55% 49% 32% 67% 80% 86% 82% 76% 84% 64%
recYds 41 56 74 22 - 56 59 32 40 103 50 42 101 13 0 39 114 842
Tar/Rec 4/3 6/5 10/5 2/2 - 9/6 6/5 7/2 3/2 7/7 3/3 4/4 6/5 10/1 3/0 6/3 9/6 95/59
TM Tar% 14% 18% 20% 6% - 24% 12% 14% 8% 17% 8% 11% 21% 28% 0% 13% 30% 15%
recTDs 1 1 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7
FScore 10 11 13 2 0 11 5 3 4 10 5 4 16 1 0 3 23 126
FS/PPR 13 16 18 4 0 17 10 5 6 17 8 8 21 2 0 6 29 185
Opp @ no phi pit @ chi bye @ atl cle @ cin @ car was @ nyg sf car no @ bal @ dal atl  
 
2017 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - 41% 21% 14% 24% 20% 31% 21% 31% 97% 33% 27% 22% 56% 56% 84% - 39%
recYds - 0 44 - 8 9 5 8 9 68 38 17 24 68 18 98 111 525
Tar/Rec - 2/0 3/3 - 2/1 1/1 1/1 2/1 1/1 10/5 2/2 2/1 3/2 6/5 2/1 6/3 12/7 55/34
TM Tar% - 6% 8% 0% 4% 2% 2% 6% 4% 29% 6% 5% 9% 16% 6% 23% - 8%
recTDs - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FScore 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 3 1 2 6 1 9 17 58
FS/PPR 0 0 7 0 1 1 1 1 1 11 5 2 4 11 2 12 24 92
Opp bye chi @ min nyg ne @ ari @ buf car @ no nyj @ mia @ atl @ gb det atl @ car no