Brian Hill vs Saints
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
2020 [ATL] Wk 11 @ no 4180 000 1.8
2019 [ATL] Wk 11 @ no 15300 3/180 4.8
2019 [ATL] Wk 13 vs no 4130 3/3240 6.7
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 23 61 0 6/4 32 0 13.3
Ave 3 games 8 20 0.0 2/1 11 0.0 4.4

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  201912 57 78/323 4.1 2 10/69 6.9 1 67
  201810 92 20/157 7.9 0 1/9 9.0 0 18
  20176 120 11/37 3.4 0 2/36 18.0 0 9
 • (Month:Week)
2020 Stats | ATLWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 27% 20% 34% 23% 31% 26% 23% 36% 27% - 42% 50% - - - - - 31%
rshYds 12 14 58 10 39 28 3 55 24 - 18 55 - - - - - 316
rushes 3 3 9 4 6 10 2 11 8 - 4 13 - - - - - 73
rshTDs 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - 1
recYds 8 11 22 13 15 6 27 9 0 - 0 0 - - - - - 111
Tar/Rec 2/2 2/2 3/1 2/2 2/2 2/2 3/3 3/2 1/0 - 0/0 1/0 - - - - - 21/16
TM Tar% 4% 6% 8% 6% 6% 6% 8% 10% 3% - 0% 3% - - - - - 5%
recTDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - 0
FScore 2 2 14 2 5 3 3 6 2 0 1 5 0 0 0 0 0 48
FS/PPR 4 4 15 4 7 5 6 8 2 0 1 5 0 0 0 0 0 64
Opp sea @ dal chi @ gb car @ min det @ car den bye @ no lvr no @ lac tb @ kc @ tb  
 
2019 Stats | ATLWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds - - - - - - 11 29 - 61 30 14 13 62 16 66 21 323
rushes - - - - - - 5 3 - 20 15 9 4 9 1 7 5 78
rshTDs - - - - - - 0 1 - 0 0 0 0 1 0 0 0 2
recYds - - - - - - 14 0 - 10 8 13 24 0 0 0 0 69
Tar/Rec - - - - - - 2/2 0/0 - 2/1 3/1 4/3 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 14/10
recTDs - - - - - - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
FScore 0 0 0 0 0 0 2 8 0 13 3 2 3 12 1 6 2 57
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 4 8 0 14 4 5 6 12 1 6 2 67
Opp sea @ dal chi @ gb car @ min det @ car den bye @ no lvr no @ lac tb @ kc @ tb  
 
2018 Stats | CINWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - 0% 28% 31% - - - - - 55% 54% 9% - 13% 7% 29% 42% 17%
rshYds - - - - - - - - - - - - - 5 7 115 30 157
rushes - - - - - - - - - - - - - 1 3 8 8 20
rshTDs - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
recYds - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 9 9
Tar/Rec - - - - - - - - - - - - - 0/0 0/0 1/0 1/1 2/1
TM Tar% - 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% - 0% 0% 4% 3% 1%
recTDs - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 16
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 17
Opp @ phi car no cin @ pit tb nyg bye @ was @ cle dal @ no bal @ gb ari @ car @ tb  
 
2017 Stats | CINWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - - - 0% - - - - - - 0% - 0% 13% 9% 8% - 5%
rshYds - - - - - - - - - - - - - 8 12 17 - 37
rushes - - - - - - - - - - - - - 2 5 4 - 11
rshTDs - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0
recYds - - - - - - - - - - - - - 2 0 34 - 36
Tar/Rec - - - - - - - - - - - - - 1/1 0/0 1/1 - 2/2
TM Tar% - - - 0% - - - - - - 0% - 0% 0% 0% 3% - 3%
recTDs - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 7
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 9
Opp bal hou @ gb @ cle buf bye @ pit ind @ jac @ ten @ den cle pit chi @ min det @ bal