Corey Clement vs Cowboys
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2020
No matchups in 2019
2018 [PHI] Wk 10 vs dal 5130 2/1-50 1.8
2018 [PHI] Wk 14 @ dal 1-40 000 -0.4
2017 [PHI] Wk 11 @ dal 6501 000 11.0
2017 [PHI] Wk 17 vs dal 100 1/000 0.0
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 13 59 1 3/1 -5 0 12.4
Ave 4 games 3 15 0.3 1/0 -1 0.0 3.1

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
  • Career Stats
    RushingReceiving
    YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
    201811 63 68/259 3.8 2 22/192 8.7 0 79
    201716 46 74/321 4.3 4 10/123 12.3 2 90
  • (Month:Week)
2020 Stats | PHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 37% 4% 7% 6% 5% 10% 22% - - - - - - - - - - 13%
rshYds 19 - 8 3 - - 9 - - - - - - - - - - 39
rushes 6 - 3 2 - - 2 - - - - - - - - - - 13
rshTDs 0 - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0
recYds 2 - 0 0 - - 12 - - - - - - - - - - 14
Tar/Rec 2/2 - 0/0 0/0 - - 1/1 - - - - - - - - - - 3/3
TM Tar% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 3% - - - - - - - - - - 1%
recTDs 0 - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0
FScore 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FS/PPR 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Opp @ was lar cin @ sf @ pit bal nyg dal bye @ nyg @ cle sea @ gb no @ ari @ dal was  
 
2019 Stats | PHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 4% 42% - 30% 79% - - - - - - - - - - - - 15%
rshYds 19 - - - - - - - - - - - - - - - - 19
rushes 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 6
rshTDs 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
recYds 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Tar/Rec 2/2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2/2
TM Tar% 0% 0% - 0% 0% - - - - - - - - - - - - 0%
recTDs 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
FScore 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FS/PPR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Opp @ was lar cin @ sf @ pit bal nyg dal bye @ nyg @ cle sea @ gb no @ ari @ dal was  
 
2018 Stats | PHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 18% 42% 55% - - 37% 37% 21% - 29% 27% 37% 31% 8% - - - 32%
rshYds 26 30 56 - - 43 6 6 - 13 11 45 27 -4 - - - 259
rushes 5 6 16 - - 11 8 4 - 5 2 5 5 1 - - - 68
rshTDs 0 1 0 - - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 2
recYds 0 55 19 - - 26 16 -1 - -5 4 31 47 0 - - - 192
Tar/Rec 0/0 6/5 4/3 - - 3/3 2/2 1/1 - 2/1 2/2 2/2 3/3 0/0 - - - 25/22
TM Tar% 0% 13% 11% - - 8% 5% 4% - 5% 7% 7% 9% 0% - - - 7%
recTDs 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0
FScore 2 14 7 0 0 12 2 0 0 0 1 7 7 -1 0 0 0 57
FS/PPR 2 19 10 0 0 15 4 1 0 1 3 9 10 -1 0 0 0 79
Opp atl @ tb ind @ ten min @ nyg car @ jac bye dal @ no nyg was @ dal @ lar hou @ was  
 
2017 Stats | PHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 0% 1% 9% 24% 34% 16% 18% 27% 41% - 30% 19% 37% 30% 15% 40% - 23%
rshYds - - 22 30 17 2 6 54 51 - 50 27 7 24 17 14 0 321
rushes - - 6 10 7 2 1 10 12 - 6 4 3 6 4 2 1 74
rshTDs - - 1 0 0 0 0 0 2 - 1 0 0 0 0 0 0 4
recYds - - 0 0 22 0 9 0 15 - 0 12 30 28 1 6 0 123
Tar/Rec - - 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 - 0/0 1/1 3/3 3/1 1/1 2/1 1/0 15/10
TM Tar% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 4% 3% 4% - 0% 3% 7% 6% 3% 6% - 3%
recTDs - - 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 2
FScore 0 0 8 3 3 0 7 5 24 0 11 3 3 5 1 2 0 80
FS/PPR 0 0 8 3 4 0 8 5 25 0 11 4 6 6 2 3 0 90
Opp @ was @ kc nyg @ lac ari @ car was sf den bye @ dal chi @ sea @ lar @ nyg oak dal