Mitchell Trubisky vs Cardinals
PassRushRush
Game InfoCmp/AttYardsTDsIntRshsYardsTDsFSV
No matchups in 2023
No matchups in 2022
No matchups in 2021
No matchups in 2020
No matchups in 2019
2018 [CHI] Wk 3 @ ari 24/3522001 280 10.8
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 24/35 220 0 1 2 8 0 10.8
Ave 1 games 24/35 220 0.0 1.0 2 8 0.0 10.8

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  PassingRushing
  YearGPRCmp/AttYdsTDs/Irsh/ydsTDsFSV
  20227 37 117/180 1252 4/5 19/38 2 89
  20216 64 6/8 43 0/1 13/24 1 10
  202010 27 199/297 2055 16/8 33/195 1 184
  201915 26 326/516 3138 17/10 48/193 2 246
  201814 15 289/434 3223 24/12 68/421 3 317
  201712 29 196/330 2193 7/7 41/248 2 174
 • (Month:Week)
2023 Stats | PITWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
TM Snap % - - - 17% - - - - - - - - - - - - - - 17%
rshYds - - - 0 - - - 18 - - - - - - - - - - 18
rushes - - - 0 - - - 3 - - - - - - - - - - 3
rshTDs - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - 0
pasYds - - - 18 - - - 138 - - - - - - - - - - 156
pasTDs - - - 0 - - - 1 - - - - - - - - - - 1
INTs - - - 0 - - - 2 - - - - - - - - - - 2
FScore 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Opp sf cle @ lvr @ hou bal bye @ lar jac ten gb @ cle @ cin ari ne @ ind cin @ sea @ bal  
 
2022 Stats | PITWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
TM Snap % 100% 100% 100% 52% - 42% - - - - - - - 85% 100% - - - 83%
rshYds 9 7 7 1 - 5 - - - - - - - 0 9 - - - 38
rushes 3 1 2 1 - 6 - - - - - - - 0 6 - - - 19
rshTDs 0 0 1 0 - 0 - - - - - - - 0 1 - - - 2
pasYds 194 168 207 84 - 144 - - - - - - - 276 179 - - - 1252
pasTDs 1 1 0 0 - 1 - - - - - - - 1 0 - - - 4
INTs 0 1 0 1 - 0 - - - - - - - 3 0 - - - 5
FScore 14 12 17 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 0 89
Opp @ cin ne @ cle nyj @ buf tb @ mia @ phi bye no cin @ ind @ atl bal @ car lvr @ bal cle  
 
2021 Stats | BUFWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
TM Snap % - 3% 10% 12% - - - - - - 11% 5% - - - - - 6% 8%
rshYds - -2 19 10 - - - - - - 0 - - - - - - -3 24
rushes - 2 4 4 - - - - - - 0 - - - - - - 3 13
rshTDs - 0 0 1 - - - - - - 0 - - - - - - 0 1
pasYds - 0 1 8 - - - - - - 19 - - - - - - 15 43
pasTDs - 0 0 0 - - - - - - 0 - - - - - - 0 0
INTs - 0 0 0 - - - - - - 1 - - - - - - 0 1
FScore 0 -1 1 7 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 9
Opp @ buf lvr cin @ gb den sea bye @ cle chi det @ lac @ cin bal @ min ten @ kc cle @ bal  
 
2020 Stats | CHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 100% 100% 48% - - - - 1% - - - 100% 100% 100% 100% 89% 100% 83%
rshYds 26 16 45 - - - - 3 - - - 10 6 23 34 10 22 195
rushes 3 4 1 - - - - 1 - - - 3 3 4 8 2 4 33
rshTDs 0 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 0 0 1 0 1
pasYds 242 190 128 - - - - 0 - - - 242 267 267 202 265 252 2055
pasTDs 3 2 1 - - - - 0 - - - 3 1 3 1 2 0 16
INTs 0 2 1 - - - - 0 - - - 2 0 0 1 1 1 8
FScore 26 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 23 17 27 16 27 13 184
Opp @ det nyg @ atl ind tb @ car @ lar no @ ten min bye @ gb det hou @ min @ jac gb