Peyton Barber vs Ravens
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 0/0 0 0 0.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
  • Career Stats
    RushingReceiving
    YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
    201716 50 108/423 3.9 3 16/114 7.1 0 88
    201615 80 55/223 4.1 1 5/28 5.6 0 36
  • (Month:Week)
2018 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 73% 62% 59% 49% - 62% 37% 49% 52% 48% 68% 49% 62% 46% - - - 54%
rshYds 69 22 33 24 - 82 30 85 31 61 106 47 45 42 - - - 677
rushes 19 16 8 7 - 13 11 19 11 13 18 18 16 14 - - - 183
rshTDs 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 1 1 0 - - - 4
recYds 0 7 0 6 - 24 0 0 9 5 4 16 0 2 - - - 73
Tar/Rec 0/0 2/1 2/0 2/1 - 4/4 2/0 0/0 3/2 1/1 2/2 2/2 1/0 2/1 - - - 23/14
TM Tar% 0% 6% 4% 6% - 11% 4% 0% 8% 2% 6% 5% 3% 6% - - - 5%
recTDs 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1
FScore 6 2 3 3 0 16 3 14 4 6 17 12 10 4 0 0 0 105
FS/PPR 6 3 3 4 0 20 3 14 6 7 19 14 10 5 0 0 0 119
Opp @ no phi pit @ chi bye @ atl cle @ cin @ car was @ nyg sf car no @ bal @ dal atl  
 
2017 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - 23% 0% 6% 0% 0% 4% 4% 39% 10% 5% 14% 68% 44% 52% 37% - 21%
rshYds - 47 - 2 - - - - 34 -2 0 7 102 58 53 51 71 423
rushes - 10 - 2 - - - - 11 2 0 5 23 12 13 13 17 108
rshTDs - 0 - 0 - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
recYds - 0 - 0 - - - - 20 0 11 0 41 5 15 4 18 114
Tar/Rec - 0/0 - 0/0 - - - - 3/2 0/0 2/2 0/0 4/4 1/1 3/3 2/2 4/2 19/16
TM Tar% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 6% 0% 13% 3% 9% 8% - 3%
recTDs - 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FScore 0 4 0 0 0 0 0 0 5 -1 1 12 14 6 6 5 14 71
FS/PPR 0 4 0 0 0 0 0 0 7 -1 3 12 18 7 9 7 16 87
Opp bye chi @ min nyg ne @ ari @ buf car @ no nyj @ mia @ atl @ gb det atl @ car no  
 
2016 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - - - - 7% - 23% 4% 45% 28% 13% 21% 14% 2% - - 32% 19%
rshYds - - - - 6 - 84 1 31 38 22 16 6 - - - 19 223
rushes - - - - 3 - 12 1 11 12 4 5 2 - - - 5 55
rshTDs - - - - 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1
recYds - - - - 0 - 0 0 24 0 0 4 0 - - - 0 28
Tar/Rec - - - - 0/0 - 0/0 0/0 5/4 0/0 0/0 1/1 0/0 - - - 0/0 6/5
TM Tar% - - - - 0% - 0% 0% 10% 0% 0% 4% 0% 0% - - 0% 2%
recTDs - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
FScore 0 0 0 0 0 0 14 0 5 3 2 2 0 0 0 0 1 31
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 14 0 9 3 2 3 0 0 0 0 1 36
Opp @ atl @ ari lar den @ car bye @ sf oak atl chi @ kc sea @ sd no @ dal @ no car