Derrick Henry vs Giants
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 0/0 0 0 0.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
  • Career Stats
    RushingReceiving
    YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
    201716 26 176/744 4.2 5 11/136 12.4 1 135
    201615 40 110/490 4.5 5 13/137 10.5 0 106
  • (Month:Week)
2018 Stats | TENWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 29% 44% 52% 39% 39% 27% 34% - 20% 25% 33% 49% 41% 40% - - - 36%
rshYds 26 56 57 24 56 21 33 - 27 58 46 30 40 238 - - - 712
rushes 10 18 18 8 11 7 12 - 6 11 9 8 10 17 - - - 145
rshTDs 0 0 0 0 0 0 1 - 1 2 0 0 1 4 - - - 9
recYds 5 0 0 7 0 5 32 - 5 0 0 19 5 0 - - - 78
Tar/Rec 1/1 0/0 1/0 2/2 1/0 1/1 2/2 - 2/2 0/0 0/0 3/2 2/2 0/0 - - - 15/12
TM Tar% 3% 0% 5% 5% 5% 7% 6% - 7% 0% 0% 13% 6% 0% - - - 4%
recTDs 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0
FScore 3 6 5 3 5 2 12 0 9 17 4 4 10 47 0 0 0 133
FS/PPR 4 6 5 5 5 3 14 0 11 17 4 6 12 47 0 0 0 145
Opp @ mia hou @ jac phi @ buf bal @ lac bye @ dal ne @ ind @ hou nyj jac @ nyg was ind  
 
2017 Stats | TENWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 28% 44% 41% 44% 19% 57% 42% - 37% 31% 25% 55% 44% 22% 25% 33% - 36%
rshYds 25 92 54 7 9 131 13 - 26 52 32 79 109 20 19 25 51 744
rushes 6 14 13 6 4 19 13 - 8 11 7 13 11 8 7 8 28 176
rshTDs 0 1 0 0 0 1 0 - 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
recYds 0 0 10 0 0 14 11 - 10 0 0 10 0 0 9 6 66 136
Tar/Rec 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 3/2 - 2/2 3/0 0/0 2/1 0/0 0/0 2/2 1/1 2/1 17/11
TM Tar% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 9% - 7% 7% 0% 8% 0% 0% 6% 3% - 3%
recTDs 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FScore 2 15 6 0 0 20 2 0 9 5 3 8 16 8 2 3 17 124
FS/PPR 2 15 7 0 0 21 4 0 11 5 3 9 16 8 4 4 18 135
Opp oak @ jac sea @ hou @ mia ind @ cle bye bal cin @ pit @ ind hou @ ari @ sf lar jac  
 
2016 Stats | TENWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 31% 46% 35% 14% 30% 15% 8% 48% - 32% 4% 24% - 27% 26% 24% 46% 27%
rshYds 3 40 45 9 54 7 3 60 - 31 - 60 - 42 58 13 65 490
rushes 5 9 10 3 7 2 1 16 - 9 - 8 - 12 9 4 15 110
rshTDs 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - 1 - 0 2 0 1 5
recYds 41 9 0 0 0 20 0 37 - 0 - 0 - 5 0 22 3 137
Tar/Rec 2/2 1/1 0/0 0/0 0/0 2/2 1/0 5/4 - 0/0 - 0/0 - 1/1 0/0 2/2 1/1 15/13
TM Tar% 5% 3% 0% 0% 0% 8% 3% 22% - 0% 0% 0% - 5% 0% 5% 4% 3%
recTDs 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
FScore 4 4 4 0 5 2 0 15 0 3 0 12 0 4 17 3 12 92
FS/PPR 6 5 4 0 5 4 0 19 0 3 0 12 0 5 17 5 13 105
Opp min @ det oak @ hou @ mia cle ind jac @ sd gb @ ind @ chi bye den @ kc @ jac hou