Adam Humphries vs Ravens
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 0/0 0 0 0.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  201716 59 1/6 6.0 0 61/631 10.3 1 131
  201615 63 5/18 3.6 0 55/622 11.3 2 131
  201513 104 0/0 0.0 0 27/260 9.6 1 59
 • (Month:Week)
2018 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 67% 50% 72% 78% - 77% 60% 70% 82% 78% 69% 52% 63% 81% - - - 69%
rshYds 0 0 4 0 - 0 0 0 7 0 0 0 0 0 - - - 11
rushes 0 0 1 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 2
rshTDs 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
recYds 27 8 30 36 - 82 37 76 82 53 60 54 61 42 - - - 648
Tar/Rec 5/3 2/1 5/3 7/6 - 4/3 9/4 10/7 8/8 3/2 5/3 6/6 9/7 8/4 - - - 81/57
TM Tar% 18% 6% 10% 19% - 11% 16% 20% 20% 7% 14% 16% 31% 22% - - - 16%
recTDs 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 5
FScore 2 0 3 3 0 8 3 7 20 5 12 11 12 4 0 0 0 95
FS/PPR 5 1 6 9 0 11 7 14 28 7 15 17 19 8 0 0 0 152
Opp @ no phi pit @ chi bye @ atl cle @ cin @ car was @ nyg sf car no @ bal @ dal atl  
 
2017 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - 58% 74% 67% 72% 69% 72% 58% 58% 65% 50% 61% 55% 54% 66% 54% - 62%
rshYds - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
rushes - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
rshTDs - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
recYds - 18 68 70 51 51 13 26 14 17 11 38 33 25 43 51 102 631
Tar/Rec - 3/2 10/6 7/6 5/3 7/6 3/2 6/4 2/2 4/2 4/2 6/4 4/4 3/3 5/5 3/3 11/7 83/61
TM Tar% - 10% 25% 18% 11% 17% 7% 17% 7% 12% 11% 14% 13% 8% 15% 12% - 13%
recTDs - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
FScore 0 1 6 7 5 5 1 2 1 1 1 3 3 2 10 5 10 69
FS/PPR 0 3 12 13 8 11 3 6 3 3 3 7 7 5 15 8 17 130
Opp bye chi @ min nyg ne @ ari @ buf car @ no nyj @ mia @ atl @ gb det atl @ car no  
 
2016 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 77% 73% 64% 55% 42% - 51% 69% 91% 65% 55% 58% 22% - 67% 54% 59% 61%
rshYds 7 0 0 0 0 - 6 0 0 2 0 3 0 - 0 0 0 18
rushes 1 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 2 0 - 0 0 0 5
rshTDs 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
recYds 34 67 100 4 11 - 17 58 46 46 47 18 19 - 49 12 94 622
Tar/Rec 5/3 8/6 12/9 4/1 2/1 - 3/2 4/3 7/5 8/5 7/4 1/1 2/2 - 5/2 2/1 13/10 83/55
TM Tar% 16% 16% 21% 11% 7% - 10% 13% 15% 25% 18% 4% 7% - 15% 6% 38% 15%
recTDs 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 2
FScore 4 6 10 0 1 0 2 5 10 4 4 2 1 0 10 1 9 76
FS/PPR 7 12 19 1 2 0 4 8 15 9 8 3 3 0 12 2 19 131
Opp @ atl @ ari lar den @ car bye @ sf oak atl chi @ kc sea @ sd no @ dal @ no car  
 
2015 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
recYds 14 - - - - - - 14 55 25 50 20 6 6 60 10 - 260
Tar/Rec 4/2 - - - - - - 6/3 5/5 3/2 5/4 3/2 1/1 3/1 6/6 2/1 - 38/27
recTDs 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1
FScore 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 5 2 0 6 6 1 0 32
FS/PPR 3 0 0 0 0 0 0 4 10 4 9 4 1 7 12 2 0 59
Opp ten @ no @ hou car jac bye @ was @ atl nyg dal @ phi @ ind atl no @ StL chi @ car