Michael Burton vs Rams
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
2015 [DET] Wk 14 @ lar 000 1/1120 2.2
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 1/1 12 0 2.2
Ave 1 games 0 0 0.0 1/1 12 0.0 2.2

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Michael Burton
  Position: FB
  Team: CHI
  Draft Year: 2015
  Round: 5 (pick: 32)
  Height: 5'11"
  Weight: 242 lbs.
  College: Rutgers
 • Related Articles
 • News and Views
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  201716 146 4/9 2.3 0 2/8 4.0 0 4
  201516 113 4/2 0.5 0 6/39 6.5 1 16
 • (Month:Week)
2018 Stats | CHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 13% - 1% 11% - - - - 16% 12% - - - - - - - 10%
rshYds 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0
rushes 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0
rshTDs 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0
recYds 6 - - - - 23 - - - - - - - - - - - 29
Tar/Rec 1/1 - - - - 0/4 - - - - - - - - - - - 1/5
TM Tar% 3% - 0% 0% - - - - 0% 0% - - - - - - - 1%
recTDs 0 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1
FScore 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FS/PPR 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Opp @ gb sea @ ari tb bye @ mia ne nyj @ buf det min @ det @ nyg lar gb @ sf @ min  
 
2017 Stats | CHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 9% 9% 22% 19% 10% 19% 29% 28% - 12% 19% 4% 24% 25% 16% 30% - 18%
rshYds 7 - 0 - - 0 - - - - - - - 0 2 0 0 9
rushes 1 - 0 - - 0 - - - - - - - 1 1 0 1 4
rshTDs 0 - 0 - - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0
recYds 0 - 0 - - 8 - - - - - - - 0 0 0 0 8
Tar/Rec 0/0 - 1/0 - - 1/1 - - - - - - - 0/0 0/0 1/0 1/1 4/2
TM Tar% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% - 1%
recTDs 0 - 0 - - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FS/PPR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Opp atl @ tb pit @ gb min @ bal car @ no bye gb det @ phi sf @ cin @ det cle @ min  
 
2016 Stats | DETWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 15% 6% 12% 6% 21% 24% 17% 13% 11% - 14% 3% 1% 1% 3% 3% - 10%
rshYds - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0
rushes - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0
rshTDs - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0
recYds - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0
Tar/Rec - - - - - - - - 1/0 - - - - - - - - 1/0
TM Tar% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0%
recTDs - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp @ ind ten @ gb @ chi phi lar was @ hou @ min bye jac min @ no chi @ nyg @ dal gb  
 
2015 Stats | DETWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds - 2 - 0 0 - 0 - - 0 - - - 0 0 - 0 2
rushes - 1 - 1 0 - 1 - - 1 - - - 0 0 - 0 4
rshTDs - 0 - 0 0 - 0 - - 0 - - - 0 0 - 0 0
recYds - 0 - 3 6 - 0 - - 0 - - - 12 10 - 8 39
Tar/Rec - 0/0 - 1/1 1/1 - 0/0 - - 0/0 - - - 1/1 2/2 - 1/1 6/6
recTDs - 0 - 0 0 - 0 - - 0 - - - 0 1 - 0 1
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 10
FS/PPR 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 1 16
Opp @ sd @ min den @ sea ari chi min @ kc bye @ gb oak phi gb @ StL @ no sf @ chi