Ryan Grant vs Cardinals
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2017
2016 [WAS] Wk 13 @ ari 000 2/2200 4.0
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 2/2 20 0 4.0
Ave 1 games 0 0 0.0 2/2 20 0.0 4.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  201616 161 0/0 0.0 0 9/76 8.4 0 17
  201516 98 0/0 0.0 0 23/268 11.7 2 62
  201416 152 0/0 0.0 0 7/68 9.7 0 14
 • (Month:Week)
2017 Stats | WASWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 59% 42% 50% 44% - 54% 41% 68% 94% 12% 77% 69% 88% 60% - - - 58%
recYds 61 11 31 16 - 39 19 38 39 25 59 3 76 28 - - - 445
Tar/Rec 6/4 2/1 4/3 3/2 - 5/3 3/3 7/5 3/3 3/3 3/3 2/1 9/5 1/1 - - - 51/37
TM Tar% 14% 7% 13% 13% - 14% 7% 18% 10% 7% 10% 7% 25% 4% - - - 12%
recTDs 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - - 4
FScore 6 7 3 7 0 3 1 3 3 2 11 0 13 2 0 0 0 68
FS/PPR 10 8 6 9 0 6 4 8 6 5 14 1 18 3 0 0 0 105
Opp phi @ lar oak @ kc bye sf @ phi dal @ sea min @ no nyg @ dal @ lac ari den @ nyg  
 
2016 Stats | WASWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 17% 18% 25% 19% 20% 27% 27% 56% - 78% 12% 17% 10% 4% 6% 43% 7% 25%
recYds 0 5 0 - - 0 5 17 - 0 4 0 20 - - 25 - 76
Tar/Rec 1/0 1/1 1/0 - - 1/0 2/1 2/1 - 3/0 1/1 1/0 2/2 - - 4/3 - 19/9
TM Tar% 2% 2% 3% 0% 0% 3% 5% 4% - 9% 3% 2% 0% 0% 0% 15% 0% 3%
recTDs 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 - 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 7
FS/PPR 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0 0 5 0 16
Opp pit dal @ nyg cle @ bal phi @ det @ cin bye min gb @ dal @ ari @ phi car @ chi nyg  
 
2015 Stats | WASWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
recYds 15 45 9 45 4 22 54 - - - - 19 - - 13 24 18 268
Tar/Rec 2/1 6/3 5/2 7/5 4/1 4/2 3/3 - - - - 1/1 - - 2/1 3/1 4/3 41/23
recTDs 0 0 0 0 0 0 1 - - - - 0 - - 0 0 1 2
FScore 1 4 0 4 0 2 11 0 0 0 0 1 0 0 1 2 7 38
FS/PPR 2 7 2 9 1 4 14 0 0 0 0 2 0 0 2 3 10 61
Opp mia StL @ nyg phi @ atl @ nyj tb bye @ ne no @ car nyg dal @ chi buf @ phi @ dal  
 
2014 Stats | WASWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
recYds - 57 - - - - - - - - - - - 4 - - 7 68
Tar/Rec - 8/5 - - - - - - - - - - - 3/1 - - 2/1 13/7
recTDs - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0
FScore 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FS/PPR 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
Opp @ hou jac @ phi nyg sea @ ari ten @ dal @ min bye tb @ sf @ ind StL @ nyg phi dal