Bennie Fowler vs Panthers
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2020
No matchups in 2019
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 0/0 0 0 0.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  20198 135 1/20 20.0 0 23/193 8.4 0 44
  201810 126 0/0 0.0 0 16/199 12.4 1 42
  201716 76 0/0 0.0 0 29/350 12.1 3 82
  201613 120 0/0 0.0 0 11/145 13.2 2 38
  201516 129 0/0 0.0 0 16/203 12.7 0 36
 • (Month:Week)
2020 Stats | NORWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 10% 7% 18% 14% 32% - - - - - - - - - - - - 17%
recYds - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 11
Tar/Rec - - - - 6/2 - - - - - - - - - - - - 6/2
TM Tar% 0% 0% 0% 0% 13% - - - - - - - - - - - - 13%
recTDs - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0
FScore 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FS/PPR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Opp tb @ lvr gb @ det lac bye car @ chi @ tb sf atl @ den @ atl @ phi kc min @ car  
 
2019 Stats | NYGWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds 0 20 0 0 - - 0 0 0 0 - - - - - - - 20
rushes 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 - - - - - - - 1
rshTDs 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - - - - - - 0
recYds 40 51 5 3 - - 35 21 22 16 - - - - - - - 193
Tar/Rec 5/5 10/5 3/1 2/1 - - 5/4 2/2 6/3 3/2 - - - - - - - 36/23
recTDs 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - - - - - - 0
FScore 4 7 0 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21
FS/PPR 9 12 1 1 0 0 7 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 44
Opp tb @ lvr gb @ det lac bye car @ chi @ tb sf atl @ den @ atl @ phi kc min @ car  
 
2018 Stats | CHIWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - - - - - - 55% 69% - 44% 32% 44% 44% 41% 71% 83% 85% 58%
recYds - - - - - - 11 48 - 0 10 23 11 6 43 26 21 199
Tar/Rec - - - - - - 1/1 7/4 - 1/0 1/1 3/2 2/1 1/1 4/2 3/1 4/3 27/16
TM Tar% - - - - - - 3% 16% - 0% 6% 8% 6% 4% 9% 10% 10% 8%
recTDs - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1
FScore 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 1 6 4 2 2 25
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 2 4 2 7 6 3 5 41
Opp jac @ dal @ hou no @ car phi @ atl was bye @ sf tb @ phi chi @ was ten @ ind dal  
 
2017 Stats | DENWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 55% 30% 69% 53% - 75% 83% 55% 39% 29% 30% 29% 26% 31% 49% 76% - 49%
recYds 21 8 55 35 - 21 45 35 0 0 18 33 23 - - 0 56 350
Tar/Rec 4/3 3/1 7/4 2/2 - 8/3 5/5 6/2 2/0 1/0 1/1 4/3 4/1 - - 3/0 6/4 56/29
TM Tar% 14% 9% 18% 8% - 15% 14% 17% 5% 3% 3% 12% 10% 0% 0% 8% - 10%
recTDs 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 3
FScore 14 0 5 3 0 2 4 3 0 0 1 9 2 0 0 0 5 52
FS/PPR 17 1 9 5 0 5 9 5 0 0 2 12 3 0 0 0 9 82
Opp lac dal @ buf oak bye nyg @ lac @ kc @ phi ne cin @ oak @ mia nyj @ ind @ was kc