Derrius Guice vs Lions
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2019
No matchups in 2018
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 0/0 0 0 0.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
  • Career Stats
    RushingReceiving
    YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  • (Month:Week)
2019 Stats | WASWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 36% - - - - - - - - - 29% - - - - - - 36%
rshYds 18 - - - - - - - - - 24 - - - - - - 42
rushes 10 - - - - - - - - - 7 - - - - - - 17
rshTDs 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0
recYds 20 - - - - - - - - - 45 - - - - - - 65
Tar/Rec 3/3 - - - - - - - - - 2/1 - - - - - - 5/4
TM Tar% 7% - - - - - - - - - % - - - - - - 7%
recTDs 0 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1
FScore 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 16
FS/PPR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 20
Opp @ phi dal chi @ nyg ne @ mia sf @ min @ buf bye nyj det @ car @ gb phi nyg @ dal  
 
2018 Stats | WASWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - - - - - - - - - - - - - - - - - 0%
rshYds - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
rushes - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
rshTDs - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
recYds - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Tar/Rec - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/0
TM Tar% - - - - - - - - - - - - - - - - - 0%
recTDs - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp @ ari ind gb bye @ no car dal @ nyg atl @ tb hou @ dal @ phi nyg @ jac @ ten phi