Russell Shepard vs Packers
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 0/0 0 0 0.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  201614 95 1/9 9.0 0 23/341 14.8 2 70
  201513 162 0/0 0.0 0 3/28 9.3 1 12
  201416 156 0/0 0.0 0 4/63 15.8 0 10
 • (Month:Week)
2017 Stats | CARWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 30% 50% 64% 56% 58% 63% 51% 46% 58% 57% - 42% 56% 36% - - - 51%
rshYds 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 - - 0 8 - - - 19
rushes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 1 - - - 2
rshTDs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0
recYds 53 6 0 13 15 12 20 14 0 40 - - 29 0 - - - 202
Tar/Rec 2/2 2/1 1/0 1/1 2/2 6/2 3/2 1/1 2/0 7/3 - - 5/3 1/0 - - - 33/17
TM Tar% 8% 6% 3% 3% 6% 12% 9% 3% 9% 20% - 0% 19% 4% - - - 8%
recTDs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 1
FScore 11 0 0 1 1 1 2 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 28
FS/PPR 13 1 0 2 3 3 4 2 1 7 0 0 5 0 0 0 0 45
Opp @ sf buf no @ ne @ det phi @ chi @ tb atl mia bye @ nyj @ no min gb tb @ atl  
 
2016 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 9% 18% 12% 11% 19% - 36% 37% - - 44% 48% 77% 67% 92% 85% 92% 44%
rshYds 9 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 9
rushes 1 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1
rshTDs 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
recYds 0 16 6 - - - 77 24 - - 54 23 15 17 19 61 29 341
Tar/Rec 0/0 2/2 2/1 - - - 6/5 3/2 - - 4/3 3/2 2/1 3/1 3/1 5/3 7/2 40/23
TM Tar% 0% 4% 4% 0% 0% - 21% 9% - - 10% 11% 7% 12% 9% 15% 21% 8%
recTDs 0 0 0 - - - 1 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 2
FScore 0 1 0 0 0 0 13 8 0 0 5 2 1 1 1 6 2 47
FS/PPR 0 3 1 0 0 0 18 10 0 0 8 4 2 2 2 9 4 70
Opp @ atl @ ari lar den @ car bye @ sf oak atl chi @ kc sea @ sd no @ dal @ no car  
 
2015 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
recYds 6 - - - - - - - - - 4 - - - - 18 - 28
Tar/Rec 1/1 - - - - - - - - - 1/1 - - - - 1/1 - 3/3
recTDs 0 - - - - - - - - - 1 - - - - 0 - 1
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 8
FS/PPR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 11
Opp ten @ no @ hou car jac bye @ was @ atl nyg dal @ phi @ ind atl no @ StL chi @ car  
 
2014 Stats | TBWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
recYds - - - 30 - - - - - - - - - - 23 - 10 63
Tar/Rec - - - 2/2 - - - - - - - - - - 3/1 - 2/1 7/4
recTDs - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - 0 0
FScore 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6
FS/PPR 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 10
Opp car StL @ atl @ pit @ no bal bye min @ cle atl @ was @ chi cin @ det @ car gb no