Rex Burkhead vs Falcons
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2017
No matchups in 2016
No matchups in 2015
No matchups in 2014
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 0/0 0 0 0.0

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
 • Career Stats
  RushingReceiving
  YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
  201616 59 74/344 4.6 2 17/145 8.5 0 78
  201516 102 4/4 1.0 0 10/94 9.4 1 26
  20149 110 9/27 3.0 1 7/49 7.0 0 21
 • (Month:Week)
2017 Stats | NWEWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 12% 11% - - - - - - - - - - - - - - - 11%
rshYds 15 3 - - - - - - - - - - - - - - - 18
rushes 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - 5
rshTDs 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0
recYds 8 41 - - - - - - - - - - - - - - - 49
Tar/Rec 3/1 4/3 - - - - - - - - - - - - - - - 7/4
TM Tar% 8% 10% - - - - - - - - - - - - - - - 9%
recTDs 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
FScore 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FS/PPR 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Opp kc @ no hou car @ tb @ nyj atl lac bye @ den @ oak mia @ buf @ mia @ pit buf nyj  
 
2016 Stats | CINWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - - - - 3% 4% 11% 1% - - 5% 51% 42% 42% 36% 78% 82% 31%
rshYds - - - - - 16 23 - - - 0 29 38 45 32 42 119 344
rushes - - - - - 2 4 - - - 0 5 8 9 7 12 27 74
rshTDs - - - - - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 2 2
recYds - - - - - 0 10 - - - 14 19 28 6 18 25 25 145
Tar/Rec - - - - - 0/0 1/1 - - - 1/1 2/2 5/4 2/1 3/2 4/4 2/2 20/17
TM Tar% - - - - 0% 0% 4% 0% - - 3% 4% 18% 7% 13% 10% 8% 6%
recTDs - - - - - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
FScore 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 4 6 5 5 6 26 60
FS/PPR 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 6 10 6 7 10 28 77
Opp @ nyj @ pit den mia @ dal @ ne cle was bye @ nyg buf @ bal phi @ cle pit @ hou bal  
 
2015 Stats | CINWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds 0 0 - 0 -2 - - - 0 - 0 4 2 0 - 0 - 4
rushes 0 0 - 0 1 - - - 0 - 0 2 1 0 - 0 - 4
rshTDs 0 0 - 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0
recYds 24 8 - 27 0 - - - 7 - 7 4 4 5 - 8 - 94
Tar/Rec 1/1 2/1 - 1/1 0/0 - - - 1/1 - 1/1 2/2 2/1 1/1 - 1/1 - 12/10
recTDs 0 0 - 0 0 - - - 0 - 0 0 0 1 - 0 - 1
FScore 2 0 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15
FS/PPR 3 1 0 3 -1 0 0 0 1 0 1 2 1 7 0 1 0 25
Opp @ oak sd @ bal kc sea @ buf bye @ pit cle hou @ ari StL @ cle pit @ sf @ den bal  
 
2014 Stats | CINWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds - - - - - - - - 0 12 1 - - - 14 - - 27
rushes - - - - - - - - 0 4 2 - - - 3 - - 9
rshTDs - - - - - - - - 0 0 0 - - - 1 - - 1
recYds - - - - - - - - 10 3 36 - - - 0 - - 49
Tar/Rec - - - - - - - - 3/2 4/2 3/3 - - - 0/0 - - 10/7
recTDs - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 - - 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 7 0 0 13
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 7 0 0 20
Opp @ bal atl ten bye @ ne car @ ind bal jac cle @ no @ hou @ tb pit @ cle den @ pit