Derek Carrier vs Eagles
RushRushRecRecRec
Game InfoRshsYardsTDsT/RcptsYardsTDsFSV
No matchups in 2016
2015 [WAS] Wk 4 vs phi 000 2/2180 3.8
2014 [SFO] Wk 4 vs phi 000 2/1100 2.0
No matchups in 2013
No matchups in 2012
 
Total 0 0 0 4/3 28 0 5.8
Ave 2 games 0 0 0.0 2/2 14 0.0 2.9

FSV = 4*PassingTDs + 6*(RushingTDs + RecevingTDs) + Receptions + (RushingYards + RecevingYards)/10 + PassingYards/20 - interceptions
  • Career Stats
    Receiving
    YearGPrec/ydsaveTDsFSV
    201512 17/141 8.3 1 37
    201411 9/105 11.7 0 20
  • (Month:Week)
2016 Stats | WASWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % - - - - - - - - - 14% 19% 19% 18% - - - - 18%
recYds - - - - - - - - - - - 4 6 - - - - 10
Tar/Rec - - - - - - - - - - - 1/1 0/1 - - - - 1/2
TM Tar% - - - - - - - - - 0% 0% 2% 0% - - - - 2%
recTDs - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0
FScore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FS/PPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Opp pit dal @ nyg cle @ bal phi @ det @ cin bye min gb @ dal @ ari @ phi car @ chi nyg  
 
2015 Stats | WASWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
recYds 8 - - 18 27 39 15 - - 14 7 6 - 7 - - - 141
Tar/Rec 2/2 - - 2/2 3/2 4/4 2/2 - - 1/1 3/2 1/1 - 1/1 - - - 19/17
recTDs 0 - - 0 1 0 0 - - 0 0 0 - 0 - - - 1
FScore 0 0 0 1 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20
FS/PPR 2 0 0 3 10 7 3 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 37
Opp mia StL @ nyg phi @ atl @ nyj tb bye @ ne no @ car nyg dal @ chi buf @ phi @ dal  
 
2014 Stats | SFOWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
rshYds - 0 0 0 0 - 2 - 0 - - - - - - - - 2
rushes - 0 0 0 0 - 1 - 0 - - - - - - - - 1
rshTDs - 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - - - - - - 0
recYds - 41 23 10 16 - 9 - 6 - - - - - - - - 105
Tar/Rec - 4/3 2/1 2/1 2/2 - 3/1 - 1/1 - - - - - - - - 14/9
recTDs - 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - - - - - - 0
FScore 0 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FS/PPR 0 7 3 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Opp @ hou jac @ phi nyg sea @ ari ten @ dal @ min bye tb @ sf @ ind StL @ nyg phi dal